XXIII CONCURS DE TRADUCCIÓ - Inscripció a la segona prova

ALEMANY / CATALÀ – ESO

El termini per realitzar la inscripció finalitza el dia 22 de febrer del 2023. No s'acceptaran inscripcions després d'aquesta data.

Consideracions inicials: Autoritzacions
Indiqueu les dades del vostre centre:


Indiqueu les vostres dades:

Ara haureu d'emplenar les dades dels estudiants seleccionats (màxim 4)
ATENCIÓ: no podrà participar cap estudiant sense el document degudament emplenat de tractament de dades personals.


Us informem que la segona fase del XXIII Concurs de Traducció es desenvoluparà als centres escolars.
El 8 de març, la Universitat us enviarà per correu electrònic les proves així com les indicacions per a la seva realització i per al seu posterior enviament, no més tard de les 23.59 hores del 29 de març del 2023. No s'acceptarà cap prova després d'aquesta data.

Últimes consideracions

Voleu fer alguna observació?

GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Carrer de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat (dpd@upf.edu).

Finalitat: realitzar la inscripció al concurs de Traducció i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades es conservaran durant l’edició del concurs i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Top